Kur’an

1 ay önce

1-“Sana uyan azgınlar dışında, kullarım üzerimde senin hiçbir hâkimiyetin yoktur.” Ayet mealinde, Allah’ın bu sözünün muhatabı kimdir?(15/42)       a)  Azgın tağutlar       b) İblis       c) Firavun                        d) Nemrut 2- Hicr halkının öne çıkan özelliği nedir?(15/80-82) a)  Sihirle insanları etkilemeleri b)      Şiir ve edebiyatta ilerlemeleri c)      Sütunlar üzerinde bir şehir imar etmeleri d)     Dağlardan emniyet içinde kalacakları evler oymaları 3- “ O zikr’i biz indirdik, biz onun koruyucusu da ……..” ayet mealinde...

1 ay önce

1. “Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç, nefis aşırı derecede ……………” ayet mealinde nefsin bir özelliği belirtilmektedir. Bu özellik aşağıdakilerden hangisidir? (12/53) a) Kendisini kınar. b) Kötülüğe sevk eder. c) Razı olmuştur. d) Razı olunmuştur. 2. Hz. Yusuf (as), hangi özelliğini ön plâna çıkararak ülkenin hazinelerine bakmakla görevli kılınmayı istemiştir? (12/55) a) İffeti b) Haksız yere hapis yatması c) İyi koruyucu ve bilgili bir kişi...

1 ay önce

1. Tufan olduğunda “Ben kendimi sudan koruyacak bir dağa sığınacağım.” Diyerek helâk olmaktan kurtulacağını sanan, ama boğulmaktan kurtulamayan kimdir? (11/43) a) Firavun b) Firavun’un en yetenekli büyücüsü c) Hz. Nuh (as)’un oğlu d) Hz. Nuh(as)’un karısı 2. “Seni, ilâhlarımızdan biri fena çarpmış.” Diyerek kendilerine yapılan azap uyarılarına aldırış etmeyen Âd kavmine gönderilen peygamber kimdir? (11/54-55) a) Hz. Hûd (as) b) Hz. Nuh(as) c) Hz. Salih(as) d) Hz. Şuayb(as) 3. Güçlü...

1 ay önce

1.       Göklerin ve yerin mülkü konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ( 9 / 116) a)       Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. b)       Göklerin ve yerin mülkü Allah ve Resulü’nündür. c)       Göklerin ve yerin mülkü buralarda bulunan meleklerindir d)       Göklerin mülkü meleklerin, yerin mülkü insanlarındır 2.      Savaşa katılmayıp geride kalanlardan bir kısmının tövbelerinin kabul edildiği bildiriliyor. Bu tövbekârlar kaç kişidir / gruptur/ zihniyettir? ( 9 / 118) a)       İki b)      ...

1 ay önce

1. Mescid-i Harâm’a yaklaşmaları yasaklananlar kimlerdir? (9/28) a) Allah’a ortak koşanlar / müşrikler b) İkiyüzlüler / münafıklar c) Hıristiyanlar d) Yahudiler 2. İman edenlerin, sayılarının çokluğuyla övündükleri, ama bu çokluğun kendilerine hiçbir yarar sağlamadığı, bütün genişliğine rağmen yeryüzünün kendilerine dar geldiği savaş aşağıdakilerden hangisidir? (9/25) a) Bedir  b) Uhud c) Mûte d) Huneyn 3. Boyun eğerek kendi elleriyle verinceye kadar Ehl-i Kitap’la savaşılmasını emreden âyette bahsedilen vergi aşağıdakilerden hangisidir? (9/29) a)...

1 ay önce

1. Hz. Şuayb (as)’ın kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri, Hz. Şuayb(as) ‘ı ve inananları inançlarından döndürmek için ne ile tehdit etmişlerdir? (7/88) a) Ateşe atma b) Hapis c) El ve ayakların kesilmesi d) Sürgün 2. Hz. Musa(as) , İsrail oğullarını Firavun’un zulmünden kurtarmak için alıp götürmek istediğinde Firavun da ondan mucize göstermesini istemişti. Bunun üzerine Hz. Musa(as) ‘nın gösterdiği mucize aşağıdakilerden hangisidir? (7/105-108) a) Elinin bembeyaz...

1 ay önce

1.Peygamberleri tarafından kendilerinden önce hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin bir işi yapmakla suçlanan kavim aşağıdakilerden hangisidir? ( 7 / 80- 81) a- Ad kavmi b-Medyenliler c- Eykeliler d- Lut (as) kavmi 2. Üzerine Allah adı anılmadan kesilen hayvanların yenilip yenilemeyeceği hususunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ( 6 / 121) a- Kesinlikle yenilmez b- Yasaklanmamıştır; fakat yenilmemesi daha iyidir c- Yenilmesinde bir sakınca yoktur d-Kur’an-ı Kerim’de bu konudan bahsedilmez 3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde...

1 ay önce

1- I. On yoksulu doyurmak On yoksulu giydirmek III. Bir köle azat etmek Üç gün oruç tutmak Bir koyun kurban etmek Bile bile yaptıkları yeminlerini bozanlar, kefaret olarak yukarıdakilerden hangilerini seçebilirler? (5/89) a) III ve IV b) III, IV ve V c) I, II, III ve IV d) Hepsi 2- I. İçki Kumar III. Dikili taşlar Fal okları Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri “şeytan işi birer pislik” olarak nitelenmiştir?...

1 ay önce

6.cüz Kötülüklerin açıkça dile getirilmesi Kuran-ı Kerim tarafından yasaklanmıştır. Bu yasağın dışında bırakılan durum aşağıdakilerden hangisidir? ( 4 / 148 ) a)      Kumar oynayanların ilan edilmesi b)      Tefecilerin duyurulması c)       Zulme uğrayanın bunu dile getirmesi d)      Hiçbiri Ölmüş hayvan (leş) Kan III. Domuz eti Allah’tan başkası adına kesilen hayvan Yüksekten düşerek, boynuzlanarak ya da yırtıcı hayvan tarafından parçalanarak ölen hayvanlar Yukarıdakilerden hangisinin / hangilerinin yenilmesi haramdır? ( 5...

1 ay önce

1. “Allah, emanetleri …………… vermenizi emreder.” ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (4/58) a) Müslümanlara b) Mevki sahiplerine c) Ehline d) Güçlülere 2. I. Cünüp olmak II. Tuvaletten gelmek III. Cinsel ilişki kurmak IV. Yolculuk V. Hastalık Su bulunamazsa yukarıdaki durumlardan hangisinde teyemmümden faydalanmak mümkündür? (4/43) a) I, II ve III b) II, III ve IV c) I, II ve IV d) Hepsi 3. Bir mümini hata en öldüren kişinin, bir köle azat...

Toplam 5 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345

Yukarı Çık