9.Cüz Kur’an-ı Kerim Soruları Ve Cevapları

1 ay önce
59 kez görüntülendi

9.Cüz Kur’an-ı Kerim Soruları Ve Cevapları

1. Hz. Şuayb (as)’ın kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri, Hz. Şuayb(as) ‘ı ve inananları inançlarından döndürmek için ne ile tehdit etmişlerdir? (7/88)

a) Ateşe atma

b) Hapis

c) El ve ayakların kesilmesi

d) Sürgün

2. Hz. Musa(as) , İsrail oğullarını Firavun’un zulmünden kurtarmak için alıp götürmek istediğinde Firavun da ondan mucize göstermesini istemişti. Bunun üzerine Hz. Musa(as) ‘nın gösterdiği mucize aşağıdakilerden hangisidir? (7/105-108)

a) Elinin bembeyaz parlaması (yedi beyzâ) ve asasının ejderha oluvermesi

b) Cinleri emri altında çalıştırabilmesi

c) Ölüleri diriltmesi, körleri görür kılması ve alacalı olanları iyileştirmesi

d) Kuşlarla konuşabilmesi

3. Firavun, Hz. Musa (as)’ya iman eden büyücülere tehditler savurunca büyücülerin tavrı ne oldu? (7/124-126)

a) İmanlarından vazgeçmiş gibi göründüler.

b) Bütün ustalıklarını sergileyerek Hz. Musa(as)’nın yaptıklarını boşa çıkardılar.

c) İmanlarından vazgeçerek Firavun’dan özür dilediler ve affedilmelerini istediler.

d) “Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al!” diye dua ettiler.

4. İsrail oğulları, Firavun’un zulmünden kurtulunca nasıl bir durumla karşılaştılar? (7/137)

a) Allah, onları kutlu ve bereketli kılınan ülkenin doğu ve batı taraflarına mirasçı kıldı.

b) Mısırlıların esaretinden kurtuldular, ama bu sefer de başka milletlerin hâkimiyeti altına girdiler.

c) Mısır’ın yeni sahipleri oldular.

d) Pek çoğu denizde boğuldu, geriye kalanlar da Mısır’a geri döndüler.

5. İsrail oğulları, denizden geçip de putlara tapan bir topluluğa rastladıklarında kendilerini zulümden kurtaran Hz. Musa(as)’dan ne istediler? (7/138)

a) Yerden biten soğan, sarımsak, mercimek gibi yiyecekler

b) Kudret helvası ve bıldırcın eti

c) Putperestlerle savaşmak için bir komutan görevlendirilmesini

d) Kendileri için, putperestlerdekine benzer bir put yapmasını

6. Hz. Şuayb(as)’ın kavmi nasıl cezalandırıldı? (7/90- 91)

a) Gökten üzerlerine taş yağmasıyla

b) Suda boğularak

c) Şiddetli sarsıntıyla

d) Yıldırım çarpmasıyla

7. Hz. Musa(as)’nın, Allah’la kırk günlük görüşmesi öncesinde kendi yerine geçmesini, İsrail oğulları arasında düzeni koruyup bozgunculara uymamasını istediği kişi aşağıdakilerden hangisidir? (7/142)

a) Sâmirî

b) Hârûn

c) Bel’am b. Baura

 d) Yûşâ b. Nûn(as)

8- I. Kudret helvası ve bıldırcın

II. Her kabile için taştan suyun fışkırması

III. Bir bulutun sürekli üzerlerine gölge olması

Yukarıdakilerden hangisi İsrail oğullarına verilen nimetlerdendir? (7/160)

a) I, II ve III

b) Sadece II

c) I ve II

 d) Sadece I

 

 

 

9. Öğüt alsınlar diye yıllarca süren kuraklık ve kıtlıkla cezalandırılan Firavun ailesi, iyilikleri kendilerine mal ediyorlardı. Başlarına gelen kötülüklerin sebebi olarak kimi görüyorlardı? (7/131)

a) Allah’ı

b) Hz. Musa(as) ve beraberindekileri

c) Uğursuzluk tanrıçasını

d) Günahkâr atalarını

10- I. Tufan

II. Çekirge

III. Haşerat

IV. Kurbağa

V. Kan

Yukarıdakilerden hangisi Firavun’un toplumuna ön uyarı olarak gönderilen alâmetlerdendir? (7/133)

a) I, II ve III

b) I, II ve V

c) II, III, IV ve V

 d) Hepsi

11. Firavun’un, İsrail oğullarına uyguladığı en kötü işkence / zulüm aşağıdakilerden hangisidir? (7/141)

a) Oğulları öldürüp kadınları sağ bırakma

b) Derilerini yüzdürme

c) Hapis ve sürgün

d) Ateşe atma

12. Hz. Musa(as)’nın Allah’ı görme talebinin neticesi aşağıdakilerden hangisidir? (7/143)

a) Hz. Musa(as), Allah’la konuştuğu gibi onu görmüştür de.

b) Önce reddedilmiş, Hz. Musap(as)’nın ısrarı üzerine kabul edilmiştir.

c) Kesinlikle göremeyeceği söylenmiştir.

d) İsrail oğullarını Mısır’dan kurtardıktan sonra görebileceği söylenmiştir.

 

 

13. Hz. Musa(as), Rabbi ile görüşmesinden geriye döndüğünde İsrâil oğulları’nın kendisinin yokluğunda yanlış bir yol tuttuklarını görür. İsrâil oğulları’nın, Hz. Musa(as)’yı çok kızdıran ve üzen fiilleri aşağıdakilerden hangisidir? (7/148-150)

a) Mısır’a geri dönmeleri

b) Hz. Harun(as)’u öldürmeleri

c) Ziynet eşyalarından yaptıkları buzağı heykeline tapmaları

d) Hz. Musa(as)’nın peygamberliğini inkâr etmeleri

14. Kıyametin zamanıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (7/187)

a) Kur’an’da zamanı bildirilmektedir.

b) Allah, sadece Hz. Peygamber’e bildirmiştir.

c) Hz. Peygamber ve Allah’ın veli kulları bilmektedirler.

d) Onun bilgisi sadece Allah katındadır.

15. Hz. Musa (as)’nın kavmiyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? (7/159)

a) Hz. Musa (as)’ya hiçbiri iman etmemiştir.

b) Hz. Musa (as)’nın emirlerinden hiçbirini yerine getirmemişlerdir.

c) Onların içinde insanları hakikatle doğru yola ileten ve onunla adaletli davranan bir topluluk da vardı.

d) Hz. Musa (as)’nın bedduası üzerine hepsi yerin dibine geçirilmek suretiyle helâk edilmiştir.

16. “Onun durumu köpeğin durumu gibidir: Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur; kendi hâline bıraksan da dilini sarkıtıp solur.” şeklinde kişiliği hakkında bilgi verilen kimseye dair aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (7/175-176)

a) Bu kişi Kur’an’da kendisinden bahsedilen ve Firavun’un çevresinde yer alan Hâmân’dır.

b) Bu kişi Kur’an’da malının çokluğuyla övünen Kârûn’dur.

c) Bu kişi, İsrâil oğullarına buzağı heykelini yapan Sâmirî’dir.

d) Kur’an’da, bu kişinin ismine dair herhangi bir açıklama yoktur.

 

 

17. Kur’an okunurken müminler nasıl davranmalıdırlar? (7/204)

a) Eşlik etmelidirler.

b) Susup dinlemelidirler.

c) Tövbe ve istiğfar duaları okumalıdırlar.

d) Diz üstü oturarak dinlemelidirler.

18. Hz. Musa (as), Firavun ve adamlarının yanında mucizeler gösterdiğinde onların tepkisi ne oldu? (7/107-112)

a) Hz. Musa (as)’nın bir büyücü olduğunu düşündüler ve bütün büyücüleri toplayarak Hz. Musa (as)’nın onlarla yarışmasını istediler.

b) Hz. Musa (as)’nın mucizelerini kabul ettiler ve onu serbest bıraktılar; ama kendileri eski dinlerinde kaldılar.

c) Hz. Musa (as)’nın bir büyücü olduğunu düşündüler ve onu öldürmek için ateşe attılar.

d) Kararsız kaldılar ve Hz. Musa (as)’dan düşünmek için zaman istediler.

19. Allah’ın, müminlere yardım için birbiri ardınca inen bin melek göndereceğini vaat etmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? (8/9-10)

a) Galip geleceklerinden emin olsunlar diye

b) Savaş meydanını terk etmesinler diye

c) Kalpleri huzur ve itminan bulsun diye

d) Günahlarından tövbe etsinler diye

20. Müşriklerin Kâbe’nin yanındaki ibadetleri aşağıdakilerden hangisidir? (8/35)

a) Secdeye kapanmak

b) Islık çalıp el çırpmak

c) Uzun süre kıyamda durmak

d) Kâbe’nin içinde itikâfa girmek

  1. CÜZ KUR’AN- KERİM MEAL SORULARININ CEVAPLARI

1- D, 2- A, 3-D, 4-A,5- D, 6- C, 7- B,8- A, 9- B, 10- D,

11- A, 12- C,13- C,14- D, 15- C, 16- D, 17- B, 18- A, 19- C, 20- B

 

9.Cüz Kur’an-ı Kerim Soruları Ve Cevapları Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık