8.Cüz Kur’an-ı Kerim Soruları Ve Cevapları

1 ay önce
58 kez görüntülendi

8.Cüz Kur’an-ı Kerim Soruları Ve Cevapları

1.Peygamberleri tarafından kendilerinden önce hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin bir işi yapmakla suçlanan kavim aşağıdakilerden hangisidir? ( 7 / 80- 81)

a- Ad kavmi

b-Medyenliler

c- Eykeliler

d- Lut (as) kavmi

2. Üzerine Allah adı anılmadan kesilen hayvanların yenilip yenilemeyeceği hususunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ( 6 / 121)

a- Kesinlikle yenilmez

b- Yasaklanmamıştır; fakat yenilmemesi daha iyidir

c- Yenilmesinde bir sakınca yoktur

d-Kur’an-ı Kerim’de bu konudan bahsedilmez

3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Kur’an’da kesin olarak haram kılınanlar sıralanmıştır? ( 6 / 145)

a-Altın, gümüş ve ipek

b- Leş, akan kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına kesilen hayvanlar

c-Tavşan, geyik ve zebra

d- Çekirge, midye ve at

4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde peygamber ve gönderildiği kavim yanlış eşleştirilmiştir? ( 7 / 65, 73, 85)

a- Hz. Hud(as) – Eykeliler

b- Hz. şuayb(as)  – Medyen halkı

c- Hz Salih(as) – Semud kavmi

d-Hz. Süleyman(as) – İsrail oğulları

 

 

 

 

 

 

5. Ayetleri yalanlayanların ve o ayetlere uymayı kendilerine yediremeyenlerin cennete girmesinin imkânsızlığı anlatılırken kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir? ( 7 / 40)

a- Ateş serinlik verdiğinde

b- Göğe merdiven dayanması mümkün olduğunda

c-Deve / halat iğne deliğinden geçtiğinde

d- Yer yarılıp merkezine ulaşmak mümkün olduğunda

6. Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsi, sığır ve koyunların ise iç yağları niçin haram kılınmıştır? ( 6 / 146)

a-Yahudi olmaları sebebiyle

b-Azgınlıkları sebebiyle

c-Üstün bir ırk oldukları için

d-Sağlıklarına zarar verebileceği için

7. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın, bazı insanları diğerlerinden üstün kılmasının hikmetlerindendir? ( 6 / 165)

a- Zekât ve sadaka verilmesi

b-Toplumsal çeşitliliğin oluşması

c-İnsanların imtihan edilmesi

d-Adaletin sağlanması

8. “Allah, her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslam’a açar. Kimin de sapmasına izin verirse ………..” ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ( 6/ 125)

a-Onun da kalbi göğe çıkıyormuşçasına daralır, sıkışır

b- Kalpleri katılaşır; kaya gibi, hatta daha katı olur

c- Alevli bir ateşe girer

d-Şüphesiz Rabb’in gözetlemededir

 

 

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (saa)’in kavminin eleştirilen davranışlarından biri değildir? ( 6 / 136 – 140)

a- Çocuklarını öldürmek

b-Allahın verdiği nimeti kendi isteklerine göre haram kılmak

c- Hayvanları, Allahın adını anmadan kesmek

d-Hiç yıkılmayacağını iddia ettikleri sağlam evler yapmak

10. Yetim malı konusunda takınılması gereken tavır aşağıdakilerden hangisidir? (6/ 152)

a- Yetim malına ne olursa olsun dokunulmamalıdır.

b-Yetimin malı, o ergenlik çağına gelinceye kadar güzel bir şekilde kullanılıp geliştirilebilir.

c-Yetimin malını amcaları istedikleri gibi kullanabilirler.

d-Yetimlere miras düşmediği için malları da olmaz

11. “Kim bir iyilik yaparsa, ona on katı vardır.” Mealindeki ayetin devamında kötülük yapan için nasıl bir karşılık zikredilmektedir? ( 6 / 160)

a-Yaptığı kötülüğün yüz katıyla cezalandırılır.

b-Yaptığı kötülüğün on katıyla cezalandırılır.

c-Yaptığı kötülüğün aynısıyla cezalandırılır.

d- Ağır işkencelerle cezalandırılır.

12 .“ benim namazım, bütün ibadetlerim, ………… ( yalnızca) bütün âlemlerin rabbi Allah içindir.” Ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ( 6 / 162)

a-Hayatım ve ölümüm

b-Malım ve mülküm

c-Karım ve çocuklarım

d-Orucum ve zekâtım

 

 

 

 

 

13. cehennemlikler “ ne olur, sudan ve Allahın size verdiği rızıklardan biraz da bizim üzerimize dökün.” Dediklerinde cennetlikler nasıl karşılık verir? ( 7 / 50)

a-Cehennemliklere acıyarak istediklerini yerine getirirler

b-Cehennemliklerin sözünü duymazlar.

c-Allahın bunları kâfirlere haram kıldığını söyleyerek cehennemlikleri reddederler.

d-Sadece az günah işlemişlerin isteklerine karşılık verirler.

14. şeytan, ağaca yaklaştıkları takdirde neye kavuşacaklarını söyleyerek Hz. âdem ve eşini aldatmıştır? ( 7 / 20)

a-Bol miktarda mal mülk sahibi olmak

b-Çok sayıda evlat edinmek

c-Cehennem ateşinden uzak olmak

d-Melek veya ebedi olmak

15. Allah’a ortak koşanlar kendilerinin ve atalarının şirklerine ve Allahın yasaklamadığı şeyleri haram kılmalarına gerekçe olarak aşağıdakilerden hangisini ileri sürmüştür? ( 6 / 148)

a-Bu konuda bilgi sahibi olmamalarını

b-Böyle bir şeyi asla yapmadıklarını

c-Allah dilemeseydi bunları yapmayacaklarını

d-Doğrusunun bu olduğunu

16. Hz. Salih’in gönderildiği Semud kavmi aşağıdakilerden hangisiyle imtihan edilmiştir? ( 7 / 73 -77)

a-Hicret

b-Deve

c-Kudüs’e girmek

d-Mısır’dan çıkmak

 

 

 

 

 

17. Ahirette aşağıdakilerden hangisi hesaba çekilmeyecektir? ( 7 / 6)

a-Müminler

b-Takva sahipleri

c-Peygamberler

d-Hiçbir insan istisna edilmeyecektir

18. Hz. Lut(as)  ve ailesinin helak sonrası akıbeti hakkında aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?(7/83)

a-Bütün ailesi helakten kurtulmuştur

b-Oğlu hariç bütün ailesi kurtulmuştur

c-Kendisi kurtulmuş bütün ailesi helak edilmiştir

d-Karısı hariç bütün ailesi kurtulmuştur

19. “ Ey âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik.” Mealindeki ayetin devamında bundan daha hayırlı olduğu bildirilen elbise aşağıdakilerden hangisidir? ( 7 / 26)

a-Tevazu elbisesi

b- Takva elbisesi

c- İhlâs elbisesi

d-Cihat elbisesi

20. Hz. Salih(as)’in kavmi nasıl cezalandırıldı?( 7 / 78)

a-Suda boğularak

b-Şiddetli bir sarsıntı ile

c-Üzerlerine taş yağdırılarak

d- Kulakları sağır eden bir gök gürültüsü ile

CÜZ-8 KUR’AN-I KERİM MEAL SORULARININ CEVAPLARI 

1-D,2-A,3-B,4-A,5-C,6-B,7-C,8-A,9-D,10-B,11-C,12-A,13-C,14-D,15-C,16-B,17-D,18-D,19-B,20-B.

 

8.Cüz Kur’an-ı Kerim Soruları Ve Cevapları Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık