7.Cüz Kur’an-ı Kerim Soruları Ve Cevapları

1 ay önce
50 kez görüntülendi

7.Cüz Kur’an-ı Kerim Soruları Ve Cevapları

1- I. On yoksulu doyurmak

On yoksulu giydirmek

III. Bir köle azat etmek

Üç gün oruç tutmak

Bir koyun kurban etmek

Bile bile yaptıkları yeminlerini bozanlar, kefaret olarak yukarıdakilerden hangilerini seçebilirler? (5/89)

a) III ve IV

b) III, IV ve V

c) I, II, III ve IV

d) Hepsi

2- I. İçki

Kumar

III. Dikili taşlar

Fal okları

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri “şeytan işi birer pislik” olarak nitelenmiştir? (5/90)

a) Yalnızca I

b) II ve III

c) I, II ve III

d) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa(as)’nın mucizelerinden biri değildir? (5/110)

a) Beşikteyken insanlarla konuşmak

b) Cinlere hükmederek onları her türlü işte çalıştırmak

c) Çamurdan yaptığı kuşa üfleyerek onu canlandırmak

d) Ölüleri diriltmek

 

 

 

 

Havariler, Hz. İsa (as)’dan mucize olarak gökten bir sofra indirme isteklerine sebep olarak neyi ileri sürmüşlerdir? (5/113)

a) Gökten inecek sofradan yemek istemeleri

b) Kalplerinin mutmain olması

c) Hz. İsa (as)’nın doğru söylediğini bilmek ve şahitlerden olmak

d) Hepsi

Yıldızların yaratılış hikmeti nasıl izah edilmektedir? (6/97)

a) İnsanların burçlarının ve kişilik özelliklerinin belirlenmesi

b) Kara ve denizin karanlıklarında insanların yollarını bulabilmeleri

c) Yeryüzünün sarsılmaması

d) Şairlere ilham kaynağı olması

Müşriklerin tapındıkları şeylere sövülmesi niçin yasaklanmıştır? (6/108)

a) İnananlara yaptıkları zulmü artırmamaları için

b) Onların hidayet yolunu büsbütün kapatmamak için

c) Onların da düşmanlık ve cehaletten dolayı Allah’a sövmemeleri için

d) Kalpleri İslâm’a meyledebilecek kimselerin nefretini kazanmamak için

Sırasıyla yıldız, ay ve güneşin batıp yok olduğunu gördükten sonra “Ben batanları sevmem.” deyip “Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” diye ekleyen peygamber kimdir? (6/76-79)

a) Hz. Mûsâ (as)

b) Hz. Îsâ(as)

c) Hz. İbrâhim(as)

d) Hz. Süleymân(as)

 

 

 

 

“De ki: Ben size Allah’ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Size ben meleğim de demiyorum. Ben sadece ……………” âyet mealinde boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir? (6/50)

a) Bana vahy edilene uyuyorum.

b) Doğru olduğunu düşündüğüm şeyi uyguluyorum.

c) Önceki vahiylere tâbi oluyorum.

d) İnsanların maslahatını gözetiyorum.

Cehennemle yüz yüze kaldıklarında “Keşke dünyaya geri döndürülsek de Rabbimizin âyetlerini yalanlamasak ve müminlerden olsak!” diyenlerin, kendilerine bu imkân tanındığında nasıl davranacakları ifade edilmektedir? (6/27-28)

a) İman eder, salih amel işlerlerdi.

b) Kendilerine yasaklanan şeylere yine dönerlerdi.

c) Bazı hatalarını düzeltir, bazılarını tekrarlarlardı.

d) Geçmişten ders alıp hatalarından vazgeçerlerdi.

Allah’ın âyetleri hakkında ileri geri konuşanlara karşı takınılması tavsiye edilen tavır aşağıdakilerden hangisidir? (6/68)

a) Onlar yeni bir konuya geçene kadar onlardan yüz çevirip uzaklaşılmalıdır.

b) Onlar yeni bir konuya geçene kadar konuşmalarına katılmaksızın yanlarında sessizce oturulmalıdır.

c) Onlarla tartışmalı, onları imana ikna etmek için azami gayret sarf etmelidir.

d) Onlardanmış gibi görünüp onların konuşmalarına katılınmalıdır.

“Göklerdeki ve yerdeki hükümranlık” olarak açıklanabilecek “melekût”un Hz. İbrâhim (as)’e gösterilmesinin hikmeti aşağıdakilerden hangisidir? (6/75)

a) Kesin inanan / mutmain olması için

b) Şükreden / hamd eden olması için

c) Bâtınî / gizli ilme ermesi için

d) Bütün peygamberlerin önderi / atası olması için

Ehl-i Kitap’tan olup da aralarında, Peygamber’e indirileni (Kur’an’ı) dinledikleri zaman, hakkı tanımalarından dolayı “gözleri yaşla dolanların” da bulunduğu grup aşağıdakilerden hangisidir? (5/82-83)

a) Mecusîler

b) Yahudiler

c) Sâbiîler

d) Hristiyanlar

Şeytanın içki ve kumarla gerçekleştirmek istediği sonuç aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir? (5/91)

a) İnananların arasına nefret ve düşmanlık sokmak

b) İnananları Allah’ı anmaktan alıkoymak

c) İnananları namazdan alıkoymak

d) Hepsi

Peygambere soru sorma konusunda iman edenlere Allah’ın tavsiyesi nedir? (5/101)

a) Açıklandığında hoşlarına gitmeyecek şeyleri sormamaları

b) İbadetleri ayrıntılarıyla öğrenmek için çok soru sormaları

c) Hiçbir şekilde soru sormamaları

d) Merak ettikleri her şeyi sormaları

“Biz elçileri (peygamberleri) ancak …………… olarak gönderdik.” âyet meâlinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (6/48)

a) Aracı ve şefaatçiler

b) Uyarıcı ve müjdeciler

c) Barış ve uzlaşma önderleri

d) Devlet kurucuları

Aşağıdakilerden hangisi ihramlı iken yapılması haram olan şeylerden biridir? (5/95-97)

a) Deniz hayvanlarını avlamak

b) Deniz ürünlerini yemek

c) Kara hayvanlarını avlamak

d) Hepsi

Sapmış olanların, hangi durumda iman edenlere zararları dokunamaz? (5/105)

a) İman edenler doğru yolda olurlarsa

b) Sapmış olanlar güçsüz olurlarsa

c) İman edenler sayıca çok olurlarsa

d) İman edenler sapmış olanlarla dostluk kurarlarsa

Kur’an’da Hz. Îsa (as)’ya inananlar için kullanılan ve “beyazlara bürünmüş olan” anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? (5/111)

a) Sahabe

b) Havâri

c) Mele’

d) Hıristiyan

Şayet Kur’ân-ı Kerîm, kâğıda yazılı bir kitap olarak indirilseydi ve inkâr edenler o kitaba elleriyle dokunsalardı tavırları ne olurdu? (6/7)

a) Önceki tavırlarından vazgeçip iman ederlerdi.

b) O kitabı yok etmeye çalışırlardı.

c) İnkâr için hiçbir gerekçelerinin kalmadığını itiraf eder; ama yine de iman etmezlerdi.

d) Bunun bir büyü olduğunu söylerlerdi.

Aşağıdakilerden hangisi Allah Resulü (saa)’nün vazifesidir? (5/92)

a) İnsanları zorla İslâm’a sokmak

b) Devlet idareciliğini üstlenmek

c) Dini apaçık tebliğ etmek

d) Kâfirleri inandırmak için mucizeler göstermek

 

CÜZ- 7 KUR’AN-I KERİM MEAL CEVAPLARI

1-C,2-D,3-B,4-B,5-B,6-C,7-C,8-A,9-B,10-A,

11-A,12-D,13-D,14-A,15-B,16-C,17-A,18-B,19-D,20-C.

 

7.Cüz Kur’an-ı Kerim Soruları Ve Cevapları Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık