6.Cüz Kur’an-ı Kerim Soruları Ve Cevapları

1 ay önce
46 kez görüntülendi

6.Cüz Kur’an-ı Kerim Soruları Ve Cevapları

6.cüz

 1. Kötülüklerin açıkça dile getirilmesi Kuran-ı Kerim tarafından yasaklanmıştır. Bu yasağın dışında bırakılan durum aşağıdakilerden hangisidir? ( 4 / 148 )
 2. a)      Kumar oynayanların ilan edilmesi
 3. b)      Tefecilerin duyurulması
 4. c)       Zulme uğrayanın bunu dile getirmesi
 5. d)      Hiçbiri
 6. Ölmüş hayvan (leş)
 7. Kan

III. Domuz eti

 1. Allah’tan başkası adına kesilen hayvan
 2. Yüksekten düşerek, boynuzlanarak ya da yırtıcı hayvan tarafından parçalanarak ölen hayvanlar

Yukarıdakilerden hangisinin / hangilerinin yenilmesi haramdır? ( 5 / 3)

 1. a)      Yalnızca III
 2. b)      I, III ve IV
 3. c)      I, IV ve V
 4. d)      Hepsi
 5. Aşağıdakilerden hangisi İsrail oğulları’na daha önce helal olan temiz ve hoş şeylerin, daha sonra haram kılınmasının gerekçelerinden değildir? ( 4 / 160- 161)
 6. a)      Allah yollunda sapmaları / saptırmaları
 7. b)      İsrail’in (Hz. Yakup’un) soyundan gelmeleri
 8. c)      Kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları
 9. d)      İnsanların mallarını haksız yere yemeleri

 

 

 

 

 

4-“Beni öldürmek için elini bana uzatsan da ben seni öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben âlemlerin Rabbi Allah’tan korkarım.” Diyerek farklı bir tavır sergileyen ve Kuran-ı Kerimde kıssası anlatılan kişi kimdir? ( 5/ 27- 28)

a-Hz âdem(as)’in, kurbanı Allah tarafından kabul edilen Salih oğlu

b-Babası tarafından öldürülmek istenen Hz. İsmail (as)

c-Firavun tarafından öldürülmek istenen Hz. Musa(as)

d-Babası tarafından öldürülmek istenen Hz. İbrahim(as)

 1. İman edenlere en çok düşmanlık yapanlar olarak nitelenenler kimlerdir? ( 5 / 82)
 2. a)      Habeşistanlılar
 3. b)      Hristiyanlar
 4. c)      Bizanslılar
 5. d)      Yahudiler ve Allah’a ortak koşanlar
 6. İman edenlere sevgi ve şefkat bakımından en yakın olan insanlar olarak nitelendirilenler kimlerdir? ( 5/ 82)
 7. a)      Hristiyanlar
 8. b)      Sasaniler
 9. c)      Yahudiler
 10. d)      Kureyşliler
 11. “Şüphesiz, Allah, ‘Meryem oğlu Mesih’tir.’ Diyenler gerçekten …………. Olmuşlardır.” Ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ( 5/ 17)
 12. a)      Münafık
 13. b)      Mümin
 14. c)      Kâfir
 15. d)      Fasık

 

 

 

 

 1. Kavminin kendisine “sen ve Rabb’in gidin savaşın.” Demesi üzerine “ Ey Rabb’im! Ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebilirim. Artık bizimle, o yoldan çıkmışların arasını ayır.” Diyen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? ( 5/ 24–25)
 2. a)      Hz. Musa(as)
 3. b)      Hz. İbrahim(as)
 4. c)      Hz. Yusuf(as)
 5. d)      Hz. Yahya(as)
 6. İman edenlere iki şeyde de yardımlaşmaları emredilmektedir. İman edenlere yardımlaşmaları emredilen hususlar nelerdir? ( 5/ 2)
 7. a)      Kabilecilik ve milliyetçilik
 8. b)      Para ve mülkiyet
 9. c)      İktidar ve yöneticilik
 10. d)      İyilik ve takva
 11. İman edenlere yardımlaşmamaları emredilen hususlar nelerdir? ( 5/ 2)
 12. a)      Ahlak ve fazilet
 13. b)      İnfak ve dayanışma
 14. c)      Günah ve düşmanlık
 15. d)      Sevgi ve saygı
 16. Allah’ın kendisiyle konuştuğu özellikle belirtilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? ( 4/ 164)
 17. a)      Hz. Şuayb(as)
 18. b)      Hz. Musa(as)
 19. c)      Hz. Yakup(as)
 20. d)      Hz. Süleyman(as)

 

 

 

 

 

 

 1. Hırsızlık suçunun cezası hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ( 5/ 38)
 2. a)      Erkekse eli kesilir, kadınsa seksen sopa vurulur.
 3. b)      Her ikisinin de eli kesilir.
 4. c)      Kadınsa eli kesilir, erkekse seksen sopa vurulur.
 5. d)      Her ikisine de önce seksen sopa vurulur, sonra eli kesilir.
 6. Hz. İsa(as)’nın ölümüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ( 4/ 157- 158)
 7. a)      Hz. İsa(as), öldürülmemiş ve asılmamıştır. Allah, onu kendine doğru yükseltmiştir.
 8. b)      Hz. İsa(as)’yı, Yahudiler işkence altında öldürmüşlerdir.
 9. c)      Hz. İsa(as)  çarmıha gerilerek öldürülmüştür.
 10. d)      Hz. İsa(as)’yı, Romalılar yemeğine zehir katmak suretiyle öldürmüşlerdir.
 11.  I.Taahhütlerini çiğnemeleri
 12. Allahın mesajlarını reddetmeleri

III. peygamberleri haksız yere öldürmeleri

 1. Meryem(sa)’e iftira etmeleri
 2. “İsa’yı öldürdük demeleri

Yukarıdakilerden hangileri Yahudilerin kalplerinin mühürlenmesinin sebeplerindendir? ( 4/ 155- 157)

 1. a)      I, II, III ve IV
 2. b)      I,III, IV ve V
 3. c)      II, III, IV ve V
 4. d)      Hepsi

 

 

 

 

 

 

 1. Birisini öldürmüş ya da yeryüzünde bozgunculuk çıkarmış olmadığı sürece bir insanı öldürme fiili hangi benzetme ile anlatılır? ( 5/ 32)
 2. a)      Bir insanın öldürülmesi, gökyüzünün yarılması, dağların yerinden oynaması, denizlerin kaynayıp yerinden fışkırması gibidir.
 3. b)      Bir insanı öldürmek bütün insanları öldürmek gibidir.
 4. c)      Gerektiğinde toplum yararı için bir insan feda edilebilir, bu kişi Allah yolunda bir kurban gibidir.
 5. d)      Gerektiğinde toplum yararı için bir insan feda edilebilir, bu durumda bir insanı öldürmek bütün insanları yaşatmak gibidir.
 6. İsrail oğulları, hoşlanmadıkları bir hüküm getiren peygamberlere nasıl davranmışlardır? ( 5/ 70)
 7. a)      Peygamberlere itaat konusunda her zaman titiz davranmışlar, hoşlansalar da hoşlanmasalar da peygamberlerinin getirdiği hükümlere uymuşlardır.
 8. b)      Peygamberlerine, bu hükmü değiştirirse mal ve mülk vereceklerini vaat etmişlerdir.
 9. c)      Hoşlanmadıkları bir hükümle gelen peygamberlerin bazılarını yalanlamışlar, bazılarını da öldürmüşlerdir.
 10. d)      Hoşlanmadıkları hükmü getiren peygamber zenginlik ve asalet yönünden kendilerinden üstünse ona itaat etmişler, değilse karşı çıkmışlardır.
 11. “Şüphesiz inananlar ile Yahudiler , …….. Ve Hristiyanlardan Allah’a ahiret gününe inanan Salih amel işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.” Ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ( 5/ 69)
 12. a)      Kafirler
 13. b)      Müşrikler
 14. c)      Sabiiler
 15. d)      Mecusiler
  1. CÜZ KUR’AN-I KERİM MEAL SORULARININ CEVAPLARI

  1-C,2- D, 3- B,4- A,5- D, 6- A, 7- C, 8- A,9- D, 10- C,

   11- B,12- B, 13- A, 14- D, 15- B, 16- C, 17- C, 18- D, 19- D, 20- C

 

6.Cüz Kur’an-ı Kerim Soruları Ve Cevapları Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık