2. Cüz Kur’an-ı Kerim Soruları Ve Cevapları

2 ay önce
117 kez görüntülendi

2. Cüz Kur’an-ı Kerim Soruları Ve Cevapları

 1.aşağıdakilerden hangisi, insanlar için çekici ve güzel kılınan, ancak sadece geçici bir dünya menfaati/ geçimliği olarak bildirilen şeylerden değildir? ( 3 / 14 )

a)      Kadınlar ve çocuklar

b)      Altın ve gümüş

c)      Soylu atlar ve ekinler

d)      Kudret helvası ve bıldırcın

2. müminler müminleri bırakıp kâfirleri dost edinirlerse aşağıdaki sonuçlardan hangisiyle karşılaşırlar? (3 / 28)

a)      Kâfirler, müminler üzerinde hâkimiyet kurarlar.

b)      Müminler kâfirlerin şerlerinden emin olurlar.

c)      Allah ile olan bağlarını koparmış olurlar.

d)      Müminler iktisadi ve siyasi açıdan güçlenirler.

3. Mallarını Allah yolunda harcayanlar bir başağa benzetilirken bazı durumlarda verilen sadakaların boşa gidebileceğine de dikkat çekilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi sadakaları boşa çıkaran bir husustur? ( 2/ 261–264)

a)      Gizli olarak verilmesi

b)      Açıktan verilmesi

c)       Az verilmesi

d)      Başa kakılarak gönül kırılması

4. aşağıdakilerden hangisinde Allah yolunda harcanması istenen şeylerin özellikleri doğru olarak verilmiştir?( 2/ 267)

a)      Kazanılanların iyisi olmalı, alıcısı olunmayacak bayağı şeyler verilmemelidir

b)      İhtiyacımız olmayan şeyleri vermeliyiz.

c)      Karşımızdakinin ihtiyacı olmasa da bizim ihtiyaç duyduğumuz şeyleri vermeliyiz.

d)      Sadakanın maddi değerinin yüksek olması gerekir.

5. “Allah… Dilediğine verir. Kime… Verilmişse şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar” ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ( 2/ 269)

a)      Zenginlik

b)      Hikmet

c)      Fıkıh

d)       İktidar

6. Zor durumda kalan borçlu kimselere alacaklı olanın nasıl davranması gerektiği ile ilgili tavsiye aşağıdakilerden hangisidir? (2/ 280)

a)      Borçlunun eli genişleyinceye kadar mühlet vermek ya da borçlu kimseye borcunu sadaka olarak bağışlamak

b)      Borcu vadelere bölmek ve vade farkını en az oranla hesaplamak

c)      Borçludan alış veriş yaparak ticaretine yardımcı olmak ya da ona borcuna karşılık bir iş yaptırmak

d)      Borçlunun sahip olduğu bir eşyayı, borcunu ödeyene kadar rehin almak

7. Faizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ( 2 / 275- 276)

a)      Faiz düşük oranlı olduğunda helaldir, çok yüksek oranda faiz alıp vermek ve tefecilik yapmak haramdır.

b)      Faiz yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar

c)       Allah, alış verişi helal, faizi haram kılmıştır.

d)      Allah, faiz malını mahveder, sadakaları ise arttırır

8. Ölüleri nasıl dirilttiğini kendisine göstermesi için Allah’tan talepte bulunan ve bunu kalbinin mutmain olması için isteyen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?( 2/ 260)

a)      Hz. Musa (as)

b)      Hz. İsa (as)

c)      Hz. İbrahim (as)

d)      Hz. Muhammed (saa)

9. Kuran-ı kerim’de “kitabın anası / özü” olduğu bildirilen ayetlere ne ad verilir?( 3 / 7)

a)      Müteşabih

b)      Mücmel

c)      Mufassal

d)      Muhkem

10. kalplerinde eğrilik olanların fitne çıkarmak ve hakkında yorum yapmak üzere ardına düştükleri ayetlere ne denir? (3/7)

a)      Muhkem

b)       Müteşabih

c)      Müfesser

d)      Mübeyyen

11. İmranın hanımı, Hz. Meryem’i doğurup da Allah’a adayınca mabede yerleştirilen Hz. Meryem’in bakımını kim üstlenmişti? (3/37)

a)      Hz. Zekeriya (as)

b)      Babası İmran (sa)

c)      Hz. Yahya (as)

d)      Şehrin yöneticisi

12.Hz. İsa(as)’nın doğumundaki farklılık anlatılırken yaratılış bakımından Hz. İsa’nın durumu aşağıdakilerden hangisine benzetilmektedir? ( 3/59)

a)      Hz. Yahya (as)

b)      Hz. Zekeriya (as)

c)      Hz. Nuh (as)

d)      Hz. Âdem (as)

13. Allah’ın, meleklerin ve adaleti gözeten ilim sahiplerinin şahitlik ettiği belirtilen husus aşağıdakilerden hangisidir? ( 3/18)

a)      Allah’tan başka ilah olmayışı

b)      Peygamberlerin şefaat hakkına sahip olmaları

c)      İnsanın zayıf yaratılmış olması

d)      Kâinatın ezeli oluşu

14. Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa(as)’nın mucizelerindendir? ( 3/ 46–47)

a)Beşikte iken konuşması

b)Peygamberlerin şefaat hakkına sahip olmaları

c)İnsanın zayıf yaratılmış olması

d)Kâinatın ezeli oluşu

15. Aşağıdaki peygamberlerden hangisi yaşlılığı zamanında, eşi de kısır olmasına rağmen bir oğulla müjdelenmiş, buna şaşırarak Rabb’inden bir alamet istemiş ve bu isteği üzerine insanlarla üç gün konuşmamıştır? (3/ 39- 41)

a)      Hz. Yahya (as)

b)      Hz. Eyyüb (as)

c)      Hz. Davut (as)

d)      Hz Zekeriya (as)

16. Aşağıdaki peygamberlerden hangisinin Allah’tan bir kelimeyi doğrulayıcı, efendi, nefsine hâkim ve Salihlerden bir peygamber olacağı babasına melekler tarafından müjdelenmiştir? (3/ 39)

a)      Hz. Muhammed (saa)

b)      Hz. Yahya (as)

c)       Hz. Zekeriya (as)

d)      Hz. Davut (as)

17. Hz. İsa(as) “Allah yolunda yardımcılarım kim?” diye sorduğunda ona “Biziz Allah yolunun yardımcıları” diyenler kimlerdir? ( 3/ 52)

a)      Romalı komutanlar

b)      Roma halkı

c)      Havariler

d)      Hanifler

18. Allah’ı sevdiğini iddia edenlere, Allah’ın da kendilerini sevmesi için önerilen yol hangisidir? ( 3/ 31)

a)      Yemin etmeleri

b)      Ölümü istemeleri

c)      Lanetleşmeleri

d)      Peygamber’e tabi olmaları

19. Kendisine açık deliller verilen ve Ruhu-l Kudüs/ kutsal Ruh ile desteklenen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? (2 /253)

a)      Hz. Muhammed (saa)

b)      Hz. İsa (as)

c)      Hz. Musa (as)

d)      Hz. Davut (as)

20. Birbirlerine borç verenlerin yapması emredilen davranış aşağıdakilerden hangisidir? ( 2/ 282)

a)      Bunu iki şahidin huzurunda yapmaları

b)      Birbirlerine güven duymaları

c)      İki şahit huzurunda yazılı olarak borcu kayda geçirmeleri

d)      Borç alanın, borcunu sadece kendisinin yazıp kaydetmesi

CÜZ-2 TEST SONUÇLARI

 

1-C,2-B,3-A,4-C,5-C,6-B,7-C,8-A,9-D,10-B,

11-A,12-A,13-D,14-D,15-B,16-A,17-D,18-B,19-D,20-C. 

 

2. Cüz Kur’an-ı Kerim Soruları Ve Cevapları Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık