12.Cüz Kur’an-ı Kerim Soruları Ve Cevapları

1 ay önce
56 kez görüntülendi

12.Cüz Kur’an-ı Kerim Soruları Ve Cevapları

1. Tufan olduğunda “Ben kendimi sudan koruyacak bir dağa sığınacağım.” Diyerek helâk olmaktan kurtulacağını sanan, ama boğulmaktan kurtulamayan kimdir? (11/43)

a) Firavun

b) Firavun’un en yetenekli büyücüsü

c) Hz. Nuh (as)’un oğlu

d) Hz. Nuh(as)’un karısı

2. “Seni, ilâhlarımızdan biri fena çarpmış.” Diyerek kendilerine yapılan azap uyarılarına aldırış etmeyen Âd kavmine gönderilen peygamber kimdir? (11/54-55)

a) Hz. Hûd (as)

b) Hz. Nuh(as)

c) Hz. Salih(as)

d) Hz. Şuayb(as)

3. Güçlü olmanın bazı durumlarda nasıl da caydırıcı bir etkiye sahip olduğunu ifade eden “Eğer kabilen olmasaydı seni taşa tutardık.” sözlerine muhatap olan peygamber hangisidir? (11/91)

a) Hz. Salih (as)

b) Hz. Musa(as)

c) Hz. Yakup(as)

 d) Hz. Şuayb(as)

4. Ölçü ve tartıda hile yapma özelliğiyle ön plâna çıkan toplum aşağıdakilerden hangisidir? (11/84-85)

a) Âd kavmi

b) Lût(as) kavmi

c) Medyenliler

d) Semûd kavmi

 

 

 

 

 

5. Rüyasında ay, güneş ve on bir yıldızın kendisine boyun eğdiklerini / secde ettiklerini gördüğünü söyleyen Hz. Yusuf(as)’a, “Rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana tuzak kurarlar.” diyen kimdir? (12/4-5)

a) Babası

b) Zindan arkadaşı

c) Eşi

d) Oğlu

6. Hz. Yusuf(as), evinde bulunduğu kadının iftirasına maruz kaldığında suçlu olup olmadığı nasıl kararlaştırıldı? (12/23-29)

a) Ev halkının şahitliğine başvuruldu.

b) Hz. Yusuf(as)’un gömleğinin önden mi, arkadan mı yırtıldığına bakıldı.

c) Olayın kimin odasında geçtiğine bakıldı.

d) Hz. Yusuf(as)’un ifadesine göre karar verildi.

7. Müşriklerin Hz. Peygamber (saa)’in ruhunun daralmasına yol açan istekleri aşağıdakilerden hangisidir? (11/12)

a) Altından bir evi olması veya göğe merdiven dayaması

b) Gökten bir sofra indirmesi veya Allah’ı gözüyle görmesi

c) Ona bir hazine indirilmesi veya onunla beraber bir meleğin gelmesi

d) Yeryüzü saltanatının kendisine verilmesi veya ölüleri diriltmesi

8. Hz. Nuh(as)’un inşa ettiği geminin tufandan sonra oturduğu yerin ismiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (11/44)

a) Cûdî

b) Arafat

c) Ararat

d) Kur’an’da bu yerin ismi belirtilmez.

 

 

 

 

9. Birlikte olmak bir yana, kendilerine meyletmenin bile yasaklandığı kimseler aşağıdakilerden hangisidir? (11/113)

a) Şairler

b) Günahkârlar

c) Devlet adamları

d) Zulmedenler

10. Babalarının, Hz. Yusuf(as)’u kendilerinden daha çok sevdiğini iddia eden kardeşleri, ondan kurtulmak için ne yaptılar? (12/9)

a) Onu kuma gömdüler.

b) Onu kuyuya attılar.

c) Onu ıssız bir yerde terk ettiler.

d) Oradan geçen bir kervana onu köle olarak sattılar.

11. Hz. Yusuf(as)’un, zindandaki arkadaşlarına anlattıklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (12/38-40)

a) Hz. Yusuf(as), sürekli olarak kendisine yapılan zulmü anlatıyordu.

b) Hz. Yusuf(as), ısrarla Allah’ı, onun tek olduğunu ve ona ibadet edilmesi gerektiğini anlatıyordu.

c) Hz. Yusuf(as), her fırsatta zindan arkadaşlarını yönetime karşı ayaklanmaya çağırıyordu.

d) Hz. Yusuf(as), kardeşlerinin kendisine yaptıklarını anlatıyordu.

12. Kral, rüya yorumunu beğenip yanına getirilmesini emrettiğinde Hz. Yusuf(as)’un elçiden isteği ne oldu? (12/50)

a) Ellerini kesen kadınların sorgulanması

b) Babasının yanına gitmesine izin verilmesi

c) Hapse düşmesine sebep olanların hapsedilmesi

d) Kardeşlerinin ve babasının yanına getirtilmesi

 

 

 

 

13. Kur’ân-ı Kerîm’i Hz. Peygamber(saa)’in uydurduğunu söyleyenlere nasıl karşılık verilmiştir? (11/13)

a) Hz. Peygamber(saa)’in, okuma yazması olmadığı için bunu yapamayacağı söylenmiştir.

b) Onlardan Kur’an’ın benzerini ortaya koymaları istenmiştir.

c) Hz. Peygamber(saa)’in bilmediği konulardan bahseden ayetler delil gösterilmiştir.

d) Bu iftirayı yapanlar gökten indirilen bir musibetle helâk edilmişlerdir.

14. Lût (as)kavminden helâk edilen kişilerin arasında Hz. Lût(as)’un ailesinden biri de bulunmaktaydı. Bu kişi aşağıdakilerden hangisidir? (11/81)

a) Babası

b) Kızı

c) Oğlu

 d) Karısı

15. Kendisine “yorumlama” kabiliyeti verilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? (12/21)

a) Hz. Süleyman(as)

b) Hz. Davut(as)

c) Hz. Yusuf (as)

d) Hz. Musa(as)

16. Peygambere iman eden kimseler hakkında “Aşağı tabakadan birtakım insanların dışında kimsenin seni izlediğini görmüyoruz.” diyerek inananları aşağılayan topluluk aşağıdakilerden hangisidir? (11/25-27)

a) Nuh(as) kavmi

 b) Lût(as) kavmi

c) Semûd kavmi

 d) Âd kavmi

17. Hz. Nuh(as)’a geminin dışında bırakılması emredilen kimseler kimlerdir? (11/40)

a) Ailesi

b) Karısı ve ayette isimleri sayılan bazı kişiler

c) Aleyhlerinde hüküm verilmiş olanlar

d) Hz. Nuh (as)gemi yapımıyla uğraşırken buzağı heykeline tapanlar

18. Kur’an’ın, “hüküm” konusundaki temel anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? (12/40)

a) Hüküm, çoğunluğun kanaatine göre belirlenir.

b) Hüküm, Allah’ın, Resulünün ve müminlerindir.

c) Hüküm, ancak Allah’a aittir.

d) Hüküm, Müslüman yöneticilerin ve âlimlerin görüşüne göre belirlenir.

19. Kâfirler ile müminler kimlere benzetilmektedir? (11/24)

a) Müflis tüccar ile işleri yolunda giden tüccar

b) Dilsiz ve şuursuz ile konuşan ve akleden

c) Kafesteki kuş ile göklerde serbestçe uçan kuş

d) Kör ve sağır ile gören ve işiten

20. Hz. İbrahim(as), kendisine müjde getiren ve “selâm” diyerek gelen misafirlerin hangi özelliğinden tedirginlik duymuş ve korkmuştur? (11/69-70)

a) Misafirlerin yabancı olmaları ve görünümlerinin ürkütücü olması

b) Misafirlerin kendilerine sunulan yemeğe el uzatmamaları

c) Misafirlerin kendisiyle hiç anlamadığı bir dilden konuşmaları

d) Misafirlerin çok kalabalık ve silahlı olmaları

12. CÜZ KUR’AN-I KERİM MEAL SORULARININ CEVAPLARI

1-C,2-A,3-D,4-C,5-A,6-B,7-C,8-A,9-D,10-B,

11- B,12-A,13-B,14-D,15-C,16-A,17-C,18-C,19-D,20-B

 

12.Cüz Kur’an-ı Kerim Soruları Ve Cevapları Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık