11.Cüz Kur’an-ı Kerim Soruları Ve Cevapları

1 ay önce
69 kez görüntülendi

11.Cüz Kur’an-ı Kerim Soruları Ve Cevapları

1.       Göklerin ve yerin mülkü konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ( 9 / 116)

a)       Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır.

b)       Göklerin ve yerin mülkü Allah ve Resulü’nündür.

c)       Göklerin ve yerin mülkü buralarda bulunan meleklerindir

d)       Göklerin mülkü meleklerin, yerin mülkü insanlarındır

2.      Savaşa katılmayıp geride kalanlardan bir kısmının tövbelerinin kabul edildiği bildiriliyor. Bu tövbekârlar kaç kişidir / gruptur/ zihniyettir? ( 9 / 118)

a)       İki

b)       Üç

c)       Dört

d)       Beş

3.      Hz. Musa (as) ’ya bir gurup insan dışında kimsenin iman etmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? ( 10/ 83)

a)       Hz. Musa(as)’nın peygamber mi yoksa güçlü bir büyücü mü olduğunu bilememeleri

b)       Büyücülerin ve büyünün şerrinden korkmaları

c)       Firavun ve ileri gelenler, kendilerine zülüm ve baskı yaparlar diye korkmaları

d)       Firavun’unda gerçek bir ilah olduğuna inanmaları

4.      Aşağıdakilerden hangisi iman ettiği için azaptan kurtulan topluluktur? ( 10 / 98)

a)       Hz. Şuayb (as)’ın kavmi

b)       Hz. Nuh(as)’un kavmi

c)       Hz. Lut(as)’un kavmi

d)       Hz. Yunus(as)’un kavmi

 

 

 

 

5.      Allah gökleri ve yeri kaç günde/ evrede yaratmıştır? (10 / 3)

a)       Üç

b)       Altı

c)       Yedi

d)       Dokuz

6.      Allah’ın Tevrat, İncil ve kuranda canları ve malları karşılığında inananlara vaat ettiği şey aşağıdakilerden hangisidir? ( 9 / 111)

a)       Yeryüzüne varis olma

b)       Cennet

c)       Fetih

d)       İktidar

7.      Kur’an’da bir süre nazil olduğunda iman edenlerin imanının arttığı bildirilmektedir. Aynı durumun, kalplerinde hastalık olanlarda nasıl bir sonuç ortaya çıkardığı hususunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ( 9 / 124- 125)

a)       Onlarında kalplerinde ürperti olur, ama iman etmezler.

b)       Onlar, kalplerindeki düşmanlıktan dolayı kuranı dinlemezler

c)       Bir süre indirilmesi, onların pisliklerine pislik katar, küfürlerini arttırır.

d)       Onlarda bu suredeki incelikler karşısında iman ederler.

8.      Müminlerin cennetteki duaları “ ey Allah’ım sen her türlü eksiklikten yücesin!” , aralarındaki esenlik dilekleri de “selam!” şeklindedir. Dualarının sonu ise aşağıdakilerden hangisidir? ( 10 / 10)

a)       Hamd, âlemlerin rabbi Allah’a mahsustur.

b)       Bize dünyada da ahirette de iyilik ver

c)       Beni ve ana babamı bağışla

d)       Bizi, sana teslim olanlardan eyle

 

 

 

 

 

9.      “ Onların çoğu ancak ………….. ardından giderler. Oysa ……….., hiçbir şekilde gerçeğin / hakkın yerini tutamaz” ayet mealinde müşriklerin çoğunun ardından gittikleri bildirilen şey aşağıdakilerden hangisidir? ( 10 / 36)

a)       Şeytan

b)       Tağut

c)       Zan

d)       Nefis

10.  “ ………………. Şuna benzer. Gökten bir su indiririz. İnsanların ve hayvanların beslendikleri yeryüzü bitkileri onunla yetişip birbirine karışır. Ta ki yeryüzü göz alıcı görkemine kavuşup süslenip bezendiği ve sahipleri ona kadir olduklarını zannettikleri zaman, bir gece vakti yahut güpegündüz hükmümüz iner ona ve böylece onu kökünden biçilmişe çeviririz, sanki dün de yokmuş gibi!”

Yukarıdaki ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ( 10 / 24)

a)       Ahiret hayatı

b)       Kıyametin kopması

c)       Kabirden kalkış

d)       Dünya hayatı

11.  Cehennem halkı oldukları belli olduktan sonra müşrikler için peygamber ve müminlerin tavrı ne olmalıdır? ( 9 / 113)

a)      Sadece içlerinden akrabaları olanlar için mağfiret dilemelidirler

b)       Onların hepsi için mağfiret dilemelidirler

c)       Akrabalarını bırakıp diğerleri için mağfiret dilemelidirler

d)       Onlar için asla mağfiret dilememelidirler

12.  Kendilerine, kavimleri için şehirde evler edinmeleri, evlerinde namaz kılmaları ve müminleri müjdelemeleri emredilenler kimlerdir? ( 10 / 87)

a)       Hz. Musa(as) ve kardeşi(as)

b)       Hz. İbrahim(as) ve oğlu(as)

c)       Hz. Yusuf (as) ve babası(as)

d)       Hz. İsmail (as) ve kardeşi (as)

 

13.  Muhacir ve ensar ile onlara tabi olanlar hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( 9 / 100)

a)       Onlar için cennetler hazırlanmıştır

b)       Onlardan hesap kaldırılmıştır

c)       Allah onlardan razı olmuştur

d)       Onlar Allah’tan razı olmuştur

14.   Babasının/ amcasının affedilmesi için dua eden Hz. İbrahim, babasının bir Allah düşmanı olduğu açığa çıktığında ne yapmıştır? ( 9 / 114)

a)       Duaya devam etmiştir.

b)       Daha çok yalvarmıştır

c)       Babasından uzaklaşmıştır

d)       Babasına şefaat için izin istemiştir

15.  Firavun’un, denizde boğulurken iman edip etmediği konusunda aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur? ( 10 / 90)

a)       Firavun iman ettiğini ve Müslümanlardan olduğunu söylemiştir

b)       Firavun’un imanı kabul edilmiştir

c)       Firavun inadından dolayı iman etmemiştir

d)       Firavun, kendi kavminin ayıplamasından çekindiği için iman etmemiştir.

16.  Hz. Musa(as), Firavunun ve ileri gelenlerin sahip olduğu mallar ve ziynetler hususunda Rabb’ine nasıl dua etmiştir? ( 10 / 88)

a)       Aynısını kendisine ve kardeşi Hz. Harun(as)’a da vermesini istemiştir

b)       İsrail oğullarına da zenginlikler ihsan eylemesini istemiştir

c)       Belki iman ederler diye firavuna ve çevresindekilere daha çok mal vermesini istemiştir

d)       Onların mallarını silip süpürmesini ve kalplerine darlık vermesini istemiştir

 

 

 

 

 

17.  Zarar vermek, nankörlük etmek, müminlerin arasını açmak maksadıyla yapılan mescit hakkında Allah, Hz. Peygamber (saa)’e nasıl bir tavır takınmasını emretmektedir? ( 9 / 107-108)

a)       Bu mescidi yaptıranların kalplerini kazanmak için bazı vakitlerde orada namaz kılmasını

b)       Orada asla namaz kılmamasını

c)       Bütün namazları orada kılarak bu mescidi ele geçirmesini

d)       Böyle bir mescidin yapıldığından haberi yokmuş gibi davranmasını

18.  İsrail oğulları ne zaman ayrılığa düştüler? ( 10 / 93)

a)       Kendilerine kudret helvası ve bıldırcın verildiğinde

b)       Filistin şehrine girer girmez

c)       Kendilerine ilim geldikten sonra

d)       Tabut’u bulduktan sonra

19.  Güzel davrananlara ve kötü işler yapanlara Allah’ın vereceği karşılık aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir? ( 10 / 26-27)

a)       Güzel davrananlara da kötü davrananlara da yaptıklarının aynısıyla karşılık verilir

b)       Her ikisine de hiçbir karşılık verilmez

c)       Güzel davrananlara da yaptığının aynısıyla, kötü davrananlara fazlasıyla karşılık verilir

d)       Güzel davrananlara fazlasıyla, kötü davrananlara ise yaptığının aynısıyla karşılık verilir

20.  Bir darlık dokunduğunda Allah’a yalvarıp yakaran insanın bu sıkıntısı giderildikten sonra sergilediği hangi tavır eleştirilmektedir? ( 10 / 12)

a)       Şükür ifadesi olarak sadaka vermesi

b)       Daha önce hiç yakarmamış gibi hareket etmesi

c)       Allah için herhangi bir şey kurban etmemesi

d)       Allah’tan, başka isteklerde bulunması

11 CÜZ KUR’AN-I KERİM MEAL SORULARI

1-A, 2-B,3- C, 4- D, 5- B, 6- B, 7- C, 8- A, 9- C, 10- D,

 11- D, 12- A,13- B, 14- C, 15-A, 16- D, 17- B, 18- C, 19- D, 20- B.

 

11.Cüz Kur’an-ı Kerim Soruları Ve Cevapları Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık