10.Cüz Kur’an-ı Kerim Soruları Ve Cevapları

1 ay önce
51 kez görüntülendi

10.Cüz Kur’an-ı Kerim Soruları Ve Cevapları

1. Mescid-i Harâm’a yaklaşmaları yasaklananlar kimlerdir? (9/28)

a) Allah’a ortak koşanlar / müşrikler

b) İkiyüzlüler / münafıklar

c) Hıristiyanlar

d) Yahudiler

2. İman edenlerin, sayılarının çokluğuyla övündükleri, ama bu çokluğun kendilerine hiçbir yarar sağlamadığı, bütün genişliğine rağmen yeryüzünün kendilerine dar geldiği savaş aşağıdakilerden hangisidir? (9/25)

a) Bedir

 b) Uhud

c) Mûte

d) Huneyn

3. Boyun eğerek kendi elleriyle verinceye kadar Ehl-i Kitap’la savaşılmasını emreden âyette bahsedilen vergi aşağıdakilerden hangisidir? (9/29)

a) Haraç

 b) Öşür

c) Cizye

 d) Zekât

4. Gökler ve yer yaratıldığından beri Allah katında ayların sayısı kaçtır? (9/36)

a) Altı

b) On iki

c) Yirmi dört

 d) Belli değildir.

5. Haram ayların sayısı kaçtır? (9/36)

a) İki

 b) Üç

c) Dört

d) Beş

 

 

 

6. Savaşa katılmayan ve “Eğer gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber sefere çıkardık.” diye Allah’a yemin edenlerin bu mazeretleri nasıl değerlendirilmektedir? (9/42, 46)

a) Onlar eğer savaşa çıkmak isteselerdi elbette bunun için hazırlık yaparlardı.

b) Bu mazeretlerinde samimîdirler.

c) Savaşa çıkmamaları günah teşkil etmemiştir.

d) Savaşa katılmamaları onlar için daha hayırlıdır.

7. “Eğer içinizde sabırlı yirmi kişi bulunursa iki yüz kişiye galip gelir, yüz kişi bulunursa inkâr edenlerden bin kişiye galip gelir.” âyet meâlindeki bire on oranı daha sonra bire iki şeklinde ifade edilmiştir. Âyette bu duruma gerekçe olarak gösterilen husus aşağıdakilerden hangisidir? (8/65-66)

a) İnkâr edenlerin gücünün artması

b) İnananların zayıf olması

c) İnananları denemek

d) İnkâr edenlerin bir süreliğine sevinmeleri

8. İnananlar hangi durumda “Babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin.” Yasağına muhatap olmaktadırlar? (9/23)

a) Babaları ve kardeşleri Yahudilerle alış verişe devam ettikleri sürece

b) Babaları ve kardeşleri haramlığı kesin olan içki ve kumara devam ettikleri sürece

c) Babaları ve kardeşleri küfrü, imana tercih ettikleri sürece

d) Babaları ve kardeşleri inanmalarına rağmen salih amel işlemedikleri sürece

9. İnananların birbirleriyle çekişmesi hangi gerekçelerle yasaklanmıştır? (8/46)

a) Çekişirseniz Allah sizi sevmez.

b) Çekişirseniz hidayetten uzaklaşıp helâke müstahak olursunuz.

c) Çekişirseniz Allah size kat kat azap eder.

d) Çekişirseniz gevşersiniz ve gücünüz elden gider.

 

 

 

 

10. Ganimetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (8/41,69)

a) Müminlere haram kılınmıştır.

b) Ganimetlerin tamamı yoksullara dağıtılır.

c) Müminler, ganimetlerin helâl ve temiz olanlarını yiyebilirler.

d) Savaşa katılanlar dışında kimseye ganimetten pay verilmez.

11. Haram ayların yerlerini değiştirme (nesi’) uygulaması nasıl nitelendirilmektedir? (9/37)

a) Bir zorunluluk

b) Küfürde ileri gitmek

c) Gereksiz ve önemsiz bir iş

d) Faydalı bir uygulama

12. “Şüphesiz Allah katında, yeryüzündeki yaratıkların en kötüsü ……………” âyet meâlinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (8/55)

a) Şeytandır.

b) Putlardır.

c) İnkâr edenlerdir.

 d) Domuzlardır.

13. “Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın.” âyet meâlinin devamında bu emrin gerekçesi nasıl açıklanmaktadır? (8/60)

a) Allah’ın düşmanını ve sizin düşmanınızı korkutmanız için

b) Kendinize güven sağlamanız ve övünebilmeniz için

c) Gerektiğinde güç gösterisi yapabilmeniz için

d) Bunlardan elde edilecek gelirlerle güçlü olabilmeniz için

 

14. “Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar ‘Bunları ……………  aldatmış’ diyorlardı.” âyet meâlinde boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir? (8/49)

a) Ataları

 b) Akılları

c) Gururları

d) Dinleri

15. Berâe Sûresi olarak da bilinen ve başında “Besmele” bulunmayan tek sûre aşağıdakilerden hangisidir?

a) En’âm

b) Nahl

c) Tevbe

d) Enfâl

16. Aşağıdakilerden hangisi Huneyn gününde Allah’ın müminlere gönderdiği yardımlardandır? (9/25-26)

a) Yağmur yağdırması

b) Düşmanların üzerine ebabil kuşları göndermesi

c) Düşmanların gözlerini kör, kulaklarını sağır etmesi

d) Görünmeyen askerler göndermesi

17. Yahudiler aşağıdaki kişilerden hangisini “Allah’ın oğlu” olarak nitelemektedirler? (9/30)

a) Hz. Üzeyir (as)

b) Hz. Musa(as)

c) Hz. Ishâk (as)

d) Hz. İsa(as)

18. Sadakalarının kabul edilmeyeceği bildirilenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (9/53-54)

a) Zengin olmadıkları hâlde sadaka vermeye kalkışırlar.

b) Allah’ı ve elçisini inkâr ederler.

c) Sadakayı istemeyerek verirler.

d) Namaz konusunda tembellik ederler.

19. Aşağıdakilerden hangisine ganimetin beşte birinden pay ayrılmaz? (8/41)

a) Yoksullar

b) Yetimler

c) Allah ve elçisi

d) Kalpleri İslâm’a ısındırılmak istenenler

 

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi zekât verilecek kimselerden değildir? (9/60)

a) Fakirler

b) Yolcular

c) Peygamber (saa)  ve yakınları

d) Kalpleri İslâm’a ısındırılmak istenenler

  1. CÜZ KUR’AN-I KERİM MEAL SORU CEVAPLARI

1-A, 2-D, 3-C, 4-B, 5-C, 6-A, 7-B, 8-C, 9-D, 10-C,

 11-B, 12-C, 13-A, 14-D, 15-C, 16-D, 17-A, 18-B, 19-D, 20-C

 
Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık